Cum se solutioneaza cererea de despagubire?

Share Button

In cazul nefericit in care ati fost partea pagubita a unui accident de circulatie, cu siguranta trebuie sa va informati despre despagubiri RCA , pentru a afla cat mai multe lucruri care va pot fi de folos. In cele ce urmeaza in acest articol, veti descoperi mai multe informatii foarte interesante, si care va pot fi de mare folos. Iata asadar despre ce este vorba.

Cum se solutioneaza cererea de despagubire?

Art. 21: Solutionarea cererii de despagubire

In termen de 30 de zile de la data inaintarii cererii de despagubire de catre asigurat ori de catre partea prejudiciata, firma de asigurari RCA este obligata:

ppt.ro

fie sa raspunda cererii partii solicitante, formuland in acest sens in scris o oferta de despagubire justificata, care va fi transmisa cu confirmare de primire, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;

fie sa ii aduca la cunostinta partii prejudiciate in scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, fie in totalitate fie partial, pretentiile de despagubire.

In cazul in care in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despagubire de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, firma de asigurari nu a informat partea prejuriciata despre respingerea pretentiilor de despagubire, precum si motivele respingerii, atunci firma de asigurari RCA este obligat la plata despagubirii.

Inceperea procedurii in ceea ce priveste efectuarea investigatiilor va fi facuta de catre asigurator in cazul in care exista indicii temeinice asupra producerii evenimentului, conform unui raport de expertiza realizat de un expert autorizat, iar in cazul in care acesta a informat in scris persoana prejudiciata/asiguratul, in termen de 5 zile lucratoare de la data deschiderii dosarului de dauna si intocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intentia de a desfasura investigatii.

Daca in urma cercetarilor efectuate s-a constatat faptul ca despagubirea se cuvine persoanei prejudiciate, se aplica dispozitiile art. 11 alin. (2) lit. d). Netrasmiterea notificarii cu privire la intentia de a desfasura investigatii in termenul de 5 zile decade asiguratorul RCA din acest drept, ceea ce inseamna ca este obligat la plata despagubirii. Rezultatul motivat al investigatiilor se comunica partii prejudiciate in termen de 3 zile lucratoare de la finalizare, dar fara a depasi termenul prevazut la alin.

Termenul de plata a despagubirii RCA

Despagubirea trebuie sa fie platita de catre asiguratorul RCA in termen de 10 zile de la data acceptarii ofertei de despagubire prevazuta la alin. (1) lit. a) sau de la data la care firma de asigurari RCA a primit o hotarare judecatoreasca definitiva sau acordul entitatii de solutionare a litigiului in legatura cu suma de despagubire pe care are obligatia sa o plateasca. Actele care stau la baza cererii de despagubire sunt stabilite de catre reglementarile A.S.F.

In cazul in care asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termenul prevazut la alin. (4) sau si le indeplineste defectuos, chiar si in cazul in care diminueaza nejustificat despagubirea sau intarzie achitarea despagubirii, acesta are obligatia de a plati penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere calculata la nivelul sumei de despagubire cuvenita sau la diferenta de suma neachitata. Plata penalitatilor va fi facuta odata cu plata despagubirii.

In cazurile care privesc vatamarile corporale si daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalitatile si plata acestora vor fi stabilite de catre instanta judecatoreasca.

Cum primesc depagubirea RCA?

Plata despagubirilor

Despagubirile vor fi platite de catre asiguratorul RCA persoanelor fizice sau juridice prejudiciate, in contul pe care aceste persoane prejudiciate sau manatarul acestora il prezinta.

Sunt despagubirile urmarite de creditorii asiguratului RCA?

Despagubirile nu pot fi urmarite de catre creditorii asiguratului RCA.

Valoarea despagubirii nu este acceptata de partile implicate. Se plateste prima data suma care nu face obiectul litigiului?

In cazul in care partile implicate in accident nu cad de acord in privinta cuantumului despagubirii, suma care nu face obiectul litigiului este platita de catre firma de asigurari RCA inainte ca acesta sa se fi solutionat prin negocieri, prin solutionarea alternativa a litigiilor sau in ultima faza, de catre instanta judecatoreasca.

Asadar, acestea sunt cateva detalii importante pe care cu siguranta toata lumea ar trebui sa le cunoasca in ceea ce priveste despagubirile RCA in urma unor accidente de circulatie.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove you are human * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.